Hakkımızda

Fizik Bölümüİstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim kadrosu tarafından İKÜ Mühendislik Fakültesi Bölümlerine, İKÜ Matematik-Bilgisayar ve İKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerine İngilizce ve Türkçe olarak Fizik I ve Fizik II dersleri laboratuvar destekli verilmektedir. Ayrıca üniversite çapında farklı bölümlere Seçimlik Alan Dışı (SAD) dersler yine İngilizce ve Türkçe olarak verilmektedir. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü’nde astrofizik, kaos ve dinamik sistemler, molekül fiziği ve moleküler spektroskopi ve x-ışınları fluoresans spektroskopisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Fizik, mikro-kosmos’tan makro-kosmos’a uzanan yolculuğumuzda evrenin oluşumunu ve işleyişini düzenleyen yasaları araştıran bir temel bilimdir.

Günlük yaşantımız içinde mekanik, dinamik ve elektrik gibi en temel problemlerin yanısıra yüksek enerjili parçacık fiziği deneylerinin yapıldığı CERN laboratuvarlarındaki “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)”ndaki gibi ileri seviyede bilim olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Fiziğin günlük yaşantımızdaki vazgeçilmez yeri ve geleceğe yön veren ivmesini anlatmak için birçok örnek verilebilir:

  • Klasik mekanik, elektromanyetizma, astrofizik, malzeme bilimi, yoğun madde fiziği olmadan sivil ve askeri amaçlı uydu iletişim ve gözlem teknolojisinde kullanılan uzay sanayisini geliştirmek,
  • Yoğun madde fiziği, optik, malzeme bilimi olmadan televizyon ve akıllı telefon ekranlarında kullanılan Sıvı-kristal ekranlarını (LCD) üretmek,
  • Atom ve molekül fiziği, yarı iletken fiziği olmadan güneş enerjisini kullanabilmek, çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavinde kullanılan tıp görüntüleme cihazları tasarlamak,
  • Optik, optoelektronik, laser, fotonik bilgisi olmadan iletişim, tıp ve dedektör teknolojisinde kullanılan fiber optik kablolar üretmek,
  • X-ışını kırınımı ve nükleer fizik olmadan DNA’yı anlamak, kanser tedavisinde kullanmak

mümkün olamazdı.

Fizik olmadan içinde yaşadığımız dünyayı ve gizemlerini anlamak imkansızdır. Fizik tüm mühendislik, tıp, eczacılık, moleküler biyoloji, genetik gibi fen alanlarında ve arkeoloji, sanat tarihi, iktisat gibi sosyal alanlarda da uygulamaları olan bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra fizik, yakın gelecekte yeni mühendislik alanları oluşturacak biçimde gelişen nano-teknoloji, süper iletkenlik, fotonik, mekatronik, biyoteknoloji, uzay bilimleri gibi alanlara da öncülük etmektedir.

Fizik, disiplinlerarası yapısı ile diğer doğa bilimleriyle beraber bilim ve teknolojinin gelişiminde önemli rol oynamaya devam etmektedir, edecektir.