İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Birim Kalite Komisyonu

Fizik Bölümü Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof.Dr. Sevim AKYÜZ Başkan
Dr. Öğr.Üyesi Gürsel HACIBEKİROĞLU Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül F. YELKENCİ Üye
Fizik Bölümü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
24 Temmuz 2018 / 1  
30 Temmuz 2018 / 2  
06 Ağustos 2018 / 3  
11 Eylül 2018 / 4