2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu'nun 10.09.2020 tarihindeki kararı uyarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde:

  • Teorik ve uygulamalı derslerin IKU CATS (Computer Aided Training & Educational Services) ders yönetim sisteminin 3. nesil versiyonu olan https://catsv3.iku.edu.tr üzerinden senkron (eş zamanlı) işlenmesine, 
  • Vize sınavlarının uzaktan öğretim yoluyla İKU CATS dijital platformundan yapılmasına,
  • Final ve bütünleme sınavlarının ise salgının seyrine göre olumsuz gelişmeler olmaması durumunda ve ilgili makamlar tarafından alınacak kararlara göre yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.